Skočiť na hlavný obsah
Kurz

SKUPINA A, A2

(osobitný výcvik)

Do skupiny motorových vozidiel A patria

a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,

b) motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.

 

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

Po absolvovaní osobitného výcviku záverečnú skúšku nerobíte!

Cena výcviku

330 € - štandardný výcvik

Ďalšie poplatky:

14,50 € - kolok za udelenie vodičského oprávnenia (zakupuje sa po ukončení výcviku)

10 € - kolok za vystavenie vodičského preukazu (po úspešnom absolvovaní)

Prihlásiť sa

Cena je orientačná a dohodou.

Žiak
Podmienky
  • musíte byť držiteľom vodičského oprávnenia najmenej 2 roky

 

a) skupiny A1 ak žiadate o udelenie skupiny A2

b) skupiny A2 ak žiadate o udelenie skupiny A

 

  • čestné vyhlásenie
  • zdravotná spôsobilosť
  • odborná spôsobilosť
  • trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
Rozsah
Teória
  • 6 hodín: pravidlá cestnej premávky
  • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
  • 3 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
Rozsah
Praktický výcvik
  • 8 hodín: výcvik vo vedení vozidla