Skočiť na hlavný obsah
Kurz

SKUPINA A, A2

(osobitná skúška)

Do skupiny motorových vozidiel A patria

a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,

b) motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

Po absolvovaní osobitného výcviku záverečnú skúšku nerobíte!

Cena výcviku

220 € - cena za skúšku

Ďalšie poplatky:

25 € - kolok za udelenie vodičského oprávnenia (zakupuje sa po ukončení výcviku)

10 € - kolok za vystavenie vodičského preukazu (po úspešnom absolvovaní)

Prihlásiť sa
Žiak
Podmienky
  • musíte byť držiteľom vodičského oprávnenia najmenej 2 roky
    • skupiny A1 ak žiadate o udelenie skupiny A2
    • skupiny A2 ak žiadate o udelenie skupiny A
  • čestné vyhlásenie
  • zdravotná spôsobilosť
  • odborná spôsobilosť
  • trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
Rozsah
Teória

Nevykonáva sa

Rozsah
Praktický výcvik

Nevykonáva sa