Skočiť na hlavný obsah
Kurz

Doškoľovací kurz

Doškoľovací kurz v autoškole je políciou nariadený vtedy, ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných 12-tich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60€ a viac. V takom prípade obdržíte z polície rozhodnutie o absolvovaní doškoľovacieho výcviku v autoškole. K tomuto výcviku si vytlačte a vyplňte príslušné tlačivá, ktoré sú na tejto stránke a prineste ich k nám do autoškoly. Po jeho absolvovaní Vás prihlásime na záverečnú skúšku.

Tá pozostáva z troch častí – písomný test, jazda na cvičisku, jazda v cestnej premávke.

Pozor, ak doškoľovací výcvik neabsolvujete do termínu uvedeného v rozhodnutí z polície, bude Vám vodičské oprávnenie odobraté! Pozor, ak do absolvovania doškoľovacieho výcviku a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky budete viesť motorové vozidlo – nakoľko VP fyzicky mať budete – maríte úradné rozhodnutie!

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky je vodičské oprávnenie v systéme polície odblokované a môžete opäť viesť motorové vozidlo!

Cena výcviku

330 € - doškoľovací kurz skupiny B

250 € - doškoľovací kurz skupiny AM, A1

330 € - doškoľovací kurz skupiny A2, A

Ďalšie poplatky:

- kolok za udelenie vodičského oprávnenia (zakupuje sa po ukončení výcviku):

  • 25 € - skupiny AM, A1, A2, A
  • 50 € - skupiny B, B1

10 € - kolok za vystavenie vodičského preukazu (po úspešnom absolvovaní)

Prihlásiť sa

Cena je orientačná a dohodou.

Žiak
Podmienky
Neuvedené
Rozsah
Teória
  • 6 hodín: pravidlá cestnej premávky
  • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
  • 2 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
  • 2 hodiny: problematika dopravnej nehodovosti
Rozsah
Praktický výcvik
  • 6 hodín: výcvik motorového vozidla